Bibər

Bitkilərin parametlərinə görə seçimi

Meyvə tipi

Jalapeno
Blog
Rəngi

Solğun-yaşıl
Açıq-sarı
Sarı
Qırmızı
Tünd-qırmızı
Yaşıl
Tünd-yaşıl
Açıq-yaşıl
İstehsalçı şirkət

NONGWOO BIO
Acılıq dərəcəsinə görə

Şirin
Orta acı
Acı
Çox acı