Çin kələmi

Bitkilərin parametlərinə görə seçimi

Dayanıqlılıq

Pp
Pb:4
Yetişmə müddəti