Soğan

Bitkilərin parametlərinə görə seçimi

Rəngi

Açıq-sarı