Dürüstlük – Əməkdaşlarımızla, tədarükçülərimiz və müştərilərimizlə münasibətimizi dürüstlük anlayışı üzərində qururuq.

Etibarlılıq – Həm əməkdaşlarımıza etibarlı bir iş ortamı təqdim edirik, həm də yaşadığımız cəmiyyətə etibarlı izləmə və dəyərləndirmə sistemi təqdim edirik.

Müştəri məmnuniyyəti – bütün fəaliyyətimizin ana qayəsidir.

Keyfiyyət – Bizi hədəflərimizə çatdıracaq ən vacib meyardır. Bu məsələdə ən vacib qaynağımız insanımızdır.

Yenilikçilik – Hər zaman aktual qalıb, elmi tərəfimizi güclü saxlamaqdır.

Ətraf mühitə və təbiətə qarşı məsuliyyət – Dünyavi və insani dəyərlərə bağlıyıq.