Badımcan

Bitkilərin parametlərinə görə seçimi

Rəngi

Qara
Forma

Uzunsov
Yumru
İstehsalçı şirkət