POMİDOR

Əkildiyi ərazi və istehsalının həcmi baxımından ön sıralarda olan badımcançiçəklilər fəsiləsinə aid pomidorun ana vətəninin Meksika ol

BİBƏR

Bibər – Badımcançiçəklilər fəsiləsinin birillik bitkisidir.  Əsasən Aralıq dənizi sahilində yayılmış, yay əkini üçün nəzərdə

BADIMCAN

Badımcan qidalılıq x