SEMMON F1

Toxum təsnifatı: Bibər

Meyvə tipi: Blok

Yetişmə müddəti: 70 gün

Rəngi: Tünd-qırmızı

Forma: Kubşəkilli

Uzunluq: 10-11 sm

Diametr: 9 sm

Çəki: 250-300 q

Dayanıqlılıq: RTWV, FS, Bc, Pc,

- Yetişmə müddəti şitildən 80-90 gündür

- Meyvə çəkisi 250-300 qram, rəngi tünd-qırmızıdır (yetişmiş gilas rəngi)

- Kubşəkilli meyvələrin ölçüsü 9x11 sm-dir

- Meyvə qabığının qalınlığı 5-7 mm-dir

- İstiyə davamlıdır

- Trips zərərvericisinə qarşı dayanıqlıdır