Kələm

Bitkilərin parametlərinə görə seçimi

Rəngi

Firuzəyi
Yaşıl
Forma

Yumru
İstehsalçı şirkət

NONGWOO BIO
Yetişmə müddəti