SPROBA F1

Toxum təsnifatı: Kələm

Yetişmə müddəti: 125

Rəngi:

Forma: Yastı

Çəki: 4-5 kq

Dayanıqlılıq: ,

- Gecyetişən yastı kələm hibridi!

- Vegetasiya müddəti 120-130 gündür

- Kələm başının çəkisi 4-5 kq, içinin rəngi ağ, yarpaqları açıq yaşıldır

- Əkin norması hektara 35 000-40 000 bitkidir

- Sproba F1 yetişdikdən sonra 4-6 həftə sahədə qalır

- Dərildikdən sonra isə 3 ay anbarda saxlamaq mümkündür