KUMAN F1

Toxum təsnifatı: Xiyar

Bitki tipi: Partenokarpik

Yetişmə müddəti: 38-40 gün

Rəngi: Tünd-yaşıl

Uzunluq: 15

Diametr: 3.5-4 sm

Çəki: 130-150 q

Dayanıqlılıq: Px, Foc, Pcu,

İstehsalçı şirkət:

- Xüsusi olaraq Azərbaycan üçün seleksiya edilmiş yeni tezyetişən hibrid!

- Vegetasiya müddəti 38-40 gündür

- Partenokarpik tikanlı xiyar bütün növ istixanalarda yaz, yay və payız əkinlərində istifadə oluna bilər

- Gecə-gündüz temperatur fərqinə dözümlüdür, günəş işığının az olduğu günlərdə də verim səviyyəsini qoruyur

- Əsas buğumlarda və yan buğumlarda (”bic”) 2-3 meyvə əmələ gətirir

- Maksimal məhsuldarlıq üçün hibrid intensiv mineral yemləmə tələb edir, məhsuldarlıq 1 m²-dən 15-20 kq təşkil edir

- Uzun saplaqları sayəsində yeşikdə daha gözəl görünür və bazarda analoji hibridlərdən baha saƨlır