OTELLO F1

Toxum təsnifatı: Qarğıdalı

Yetişmə müddəti: 85-90 gün

Dayanıqlılıq: ,

- Vegetasiya müddəti 85-90 gündür

- Bitkinin hündürlüyü 3,5 metrdir

- Yarpaq forması dik, buğumaraları qısa və bol yarpaqlıdır

- Yaz əkinində məhsuldarlıq 80-100 ton, yay əkinində isə 60-70 tondur

- Güclü kök və gövdə sistemi var

- Mükəmməl adaptasiya olma xüsusiyyətinə görə ən çətin şəraitlərdə belə rəqabət qabiliyyətlidir, itki vermədən məhsuldar olaraq qalır

- Tərkibində sellüloza az olduğu üçün asanlıqla həzm olunur

- Tərkibindəki yüksək protein sayəsində heyvanlarda süd məhsuldarlığını artırmağa kömək edir