FESTİVAL F1

Toxum təsnifatı: Brokkoli

Yetişmə müddəti: 88

Rəngi: Firuzəyi

Dayanıqlılıq: ,

İstehsalçı şirkət:

- Ən populyar brokkoli hibridi!

- Vegetasiya müddəti 85-90 gündür

- İri, gözəl əmtəəlik görünüşü olan bitki başlığı orta ölçülüdür

- Firuzəyi rəngdədir

- Yanlardan budaqvermə qabiliyyəti var

- Eynitipli muncuqlara malik bitki başlığı var

- Sahədə uzun müddət qala bilir