ES FARADAY F1

Toxum təsnifatı: Qarğıdalı

Rəngi: Sarı

Dayanıqlılıq: ,

- Stressli böyümə şəraitinə əla müqavimət göstərən yüksək məhsuldar qarğıdalı hibridi

- Bitkinin hündürlüyü 285 sm-dir

- FAO 320

- Qıçada cərgə sayı 14-16-dır

- Məhsuldarlığı hektara 18 tondur

- Müxtəlif iqlim səraitlərində sabit və keyfiyyətli nəticələr göstərir

- İlkin mərhələdə sürətli inkişafa gedir

- Yerə yatmaya, quraqlığa dözümlüdür, yetişdikdən sonra sürətlə quruyur

- Fuzarium, toz sürmə, qovuqlu sürmə, həlmintosporioz xəstəliklərinə dayanıqlıdır