MARVEL F1

Toxum təsnifatı: Qarğıdalı

Yetişmə müddəti: 65-70 gün

Rəngi: Sarı

Uzunluq: 25

Dayanıqlılıq: ,

- Erkənci şirin qarğıdalı hibridi

- Vegetasiya müddəti 65-70 gündür

- Qarğıdalının rəngi parlaq sarı, uzunluğu 25 sm-ə qədər ola bilər

- Bitkinin boyu 2 metrdir

- Qıçada cərgə sayı 20-dir

- Yüksək məhsuldarlığı, parlaq rəngi, şirin dadı və zərif quruluşu ilə digər növlərdən seçilir

- Keyfiyyətini itirmədən uzun müddət saxlanma qabiliyyətinə malikdir

- Həm tər istehlak, həm də konserv üçün əlverişlidir