AU-Producer

Toxum təsnifatı: Qarpız

Yetişmə müddəti: 80-85 gün

Rəngi: Tünd-qırmızı

Forma: Oval

Çəki: 10

Şəkər tərkibi: 13

Dayanıqlılıq: ,

İstehsalçı şirkət:

Etiketlər: qarpız

- Au Produccer ABŞ-da seleksiya olunmuş qarpız növüdür.

-Standart qarpız seqmentində liderdir. Bunun səbəbi meyvələrin standart ölçüyə malik olması, yüksək məhsuldarlıq və al-qırmızı rəngidir.

- Bir çox funqal xəstəliklərə dözümlüdür.

- Uzaq məsafələrə daşınmaya uyğundur.

- Yetişmə müddəti 85 gündür.

- Meyvə çəkisi 9-11 kq-dır.

- Azərbaycanda ən çox əkilən qarpız sortudur.

- Yerli iqlimə tam uyğunlaşdırılmışdır.